فال حافظ

فال حافظ

هماي اوج سعادت به دام ما افتد
حباب وار براندازم از نشاط کلاه
شبي که ماه مراد از افق شود طالع
به بارگاه تو چون باد را نباشد بار
چو جان فداي لبش شد خيال مي بستم
خيال زلف تو گفتا که جان وسيله مساز
به نااميدي از اين در مرو بزن فالي
ز خاک کوي تو هر گه که دم زند حافظ
اگر تو را گذري بر مقام ما افتد
اگر ز روي تو عکسي به جام ما افتد
بود که پرتو نوري به بام ما افتد
کي اتفاق مجال سلام ما افتد
که قطره اي ز زلالش به کام ما افتد
کز اين شکار فراوان به دام ما افتد
بود که قرعه دولت به نام ما افتد
نسيم گلشن جان در مشام ما افتد

تعبیر فال : مشکلی را که داری زیاد بزرگ و دشوار ندان. سعادت و نیکبختی در انتظار تو است و به مراد و آرزوی خود می رسی.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.