فال حافظ

فال حافظ

تو مگر بر لب آبي به هوس بنشيني
به خدايي که تويي بنده بگزيده او
گر امانت به سلامت ببرم باکي نيست
ادب و شرم تو را خسرو مه رويان کرد
عجب از لطف تو اي گل که نشستي با خار
صبر بر جور رقيبت چه کنم گر نکنم
باد صبحي به هوايت ز گلستان برخاست
شيشه بازي سرشکم نگري از چپ و راست
سخني بي غرض از بنده مخلص بشنو
نازنيني چو تو پاکيزه دل و پاک نهاد
سيل اين اشک روان صبر و دل حافظ برد
تو بدين نازکي و سرکشي اي شمع چگل
ور نه هر فتنه که بيني همه از خود بيني
که بر اين چاکر ديرينه کسي نگزيني
بي دلي سهل بود گر نبود بي ديني
آفرين بر تو که شايسته صد چنديني
ظاهرا مصلحت وقت در آن مي بيني
عاشقان را نبود چاره بجز مسکيني
که تو خوشتر ز گل و تازه تر از نسريني
گر بر اين منظر بينش نفسي بنشيني
اي که منظور بزرگان حقيقت بيني
بهتر آن است که با مردم بد ننشيني
بلغ الطاقه يا مقله عيني بيني
لايق بندگي خواجه جلال الديني

تعبیر فال : از هوا و هوس خود پیروی نکن، وگرنه پشیمان و نادم می شوی. در هنگام بروز مشکلات صبر و شکیبایی نداری. قدر خود و ارزش های خود را بدان. در انتخاب دوست دقت کن تا آنکه گمراه نشوی. در کارهای خود دقیق باش و نقاط ضعفت را بشناس و در برطرف کردن آنها کوشش کن.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای toomas.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:toomas.ir