فال حافظ

فال حافظ

بيا که رايت منصور پادشاه رسيد
جمال بخت ز روي ظفر نقاب انداخت
سپهر دور خوش اکنون کند که ماه آمد
ز قاطعان طريق اين زمان شوند ايمن
عزيز مصر به رغم برادران غيور
کجاست صوفي دجال فعل ملحدشکل
صبا بگو که چه ها بر سرم در اين غم عشق
ز شوق روي تو شاها بدين اسير فراق
مرو به خواب که حافظ به بارگاه قبول
نويد فتح و بشارت به مهر و ماه رسيد
کمال عدل به فرياد دادخواه رسيد
جهان به کام دل اکنون رسد که شاه رسيد
قوافل دل و دانش که مرد راه رسيد
ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسيد
بگو بسوز که مهدي دين پناه رسيد
ز آتش دل سوزان و دود آه رسيد
همان رسيد کز آتش به برگ کاه رسيد
ز ورد نيم شب و درس صبحگاه رسيد

تعبیر فال : تعبیر این فال هنوز در دسترس قرار نگرفته است و درحال تکمیل شدن است.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای toomas.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:toomas.ir